Intensjon:

 • Køball skal alltid treffe lavest nummererte ball først, med unntak av meldt «push» på første støt etter brekk.
 • Aktiv spiller fortsetter å spille så lenge minst én ball går i hull pr støt. Ingen baller behøver å meldes.
 • Spilleren som senker 9-ballen i hull på gyldig støt vinner partiet, uavhengig av når i spillet det skjer.

Plassering av ballene:

 • Objektballene må legges opp så nær hverandre som mulig og i form av en rombe, med 1-ballen i spissen av romben og på fotprikk, og 9-ballen i rombens midt. Alle andre baller skal plasseres i romben uten noen målrettet eller bevisst orden.

Åpningsstøt:

 • Køballen må plasseres bak hodelinjen, og hvis ikke noen ball går i hull, må minimum fire objektballer bli drevet til ett eller flere vant, ellers ansees åpningsstøtet ugyldig.
 • Dersom åpningsstøtet er ugyldig kan motspiller velge å enten akseptere situasjonen og fortsette spillet, gi støtet tilbake til feilende spiller, legge opp på nytt og brekke selv, eller legge opp på nytt og la feilende spiller brekke på nytt.
 • Ingen baller må meldes ved åpningsstøt, og spilleren som har åpningsstøtet får fortsette dersom støtet er gyldig og minst én ball senkes.

Push-regelen:

 • Hvis ingen feil gjøres i forbindelse med åpningsstøtet, kan den aktive utøveren velge å spille en push out. Han/hun må gjøre motstanderen oppmerksom på sin intensjon innen støt, og kan da støte køballen hvor som helst på bordet, uten å måtte treffe lavest nummererte ball. Hvis ingen feil gjøres i forbindelse med en push out velger motstanderen hvem som skal gjennomføre neste støt. Hvis 9-ballen senkes i forbindelse med push out skal den replasseres på fotprikk, uten straff.

9-ballen:

 • Dersom 9-ballen går i hull som følge av en feil, en push out eller hopper ut av bordet, skal den replasseres på fotprikk. Ingen andre objektballer skal replasseres.

Trefeilsregelen:

 • Dersom en spiller gjør tre feilstøt på rad er dette tap av parti, dersom motstander gjør han/hun oppmerksom etter to feil. Om motstander ikke sier fra etter to feil faller trefeilsregelen bort.

Feilstøt:

 • Ved feilstøt gis motspiller ball i hånd og kan plassere køballen hvor som helst på bordet.
 • Med feilstøt menes at ett eller flere av følgende punkter inntreffer:
  • Køball senkes eller spilles av bordet.
  • Køball treffer ikke lavest nummererte ball først.
  • Ingen ball treffer vant etter at køball har truffet objektball.
  • Spiller som støter har ikke minst én fot i gulvet i støtøyeblikket.
  • Én eller flere baller støtes av bordet.
  • Spiller berører én eller flere baller med en kroppsdel eller køen utenom støtøyeblikket.
  • Køen treffer køballen mer enn én gang i ett støt.
  • Kontakten mellom køtupp og køball forlenges utover det som ansees som et normalt støt (skyvestøt).
  • Støt blir foretatt mens én eller flere baller er i bevegelse.
  • At køen legges på bordet for måling eller sikting uten at spiller har minst én hånd på køen.
  • Spiller som støter utenom sin tur.
  • Køball plasseres på eller foran hodelinjen ved åpningsstøt.

(Forenklet fra Norges Biljardforunds nettsider: http://www.biljardforbundet.no/info/index.html?wpas_regler_for_pool.htm)


Man – torsdag: 18 – 21

Klubben vil også være sporadisk åpen utover ordinære åpningstider, meld deg inn i Hamar Biljardklubb på Facebook for mer informasjon.Hamar Biljardklubb

Hamar Biljardklubb