Intensjon:

 • Køball skal alltid treffe lavest nummererte ball først, med unntak av meldt «push» på første støt etter brekk.
 • Aktiv spiller må alltid melde hvilken ball som skal senkes og i hvilket hull. Det behøver ikke være lavest nummererte ball som meldes så lenge køballen treffer denne først. Aktiv spiller fortsetter å spille til han/hun ikke senker meldt ball i meldt hull.
 • Spilleren som senker ball nummer 10 i meldt hull etter at alle andre baller er senket har vunnet partiet.

 

Plassering av ballene:

 • Objektballene legges opp så nær hverandre som mulig i en trekantform, med 1-ballen på fotprikk og 10-ballen i midten av trekanten. De andre ballene må plasseres i trekanten uten noen spesiell eller bevisst måte.

Åpningsstøt:

 • Køballen må plasseres bak hodelinjen, og hvis ikke noen ball går i hull, må minimum fire objektballer bli drevet til ett eller flere vant, ellers ansees åpningsstøtet ugyldig.
 • Dersom åpningsstøtet er ugyldig kan motspiller velge å enten akseptere situasjonen og fortsette spillet, gi støtet tilbake til feilende spiller, legge opp på nytt og brekke selv, eller legge opp på nytt og la feilende spiller brekke på nytt.
 • Ingen baller må meldes ved åpningsstøt, og spilleren som har åpningsstøtet får fortsette dersom støtet er gyldig og minst én ball senkes.

 Push-regelen:

 • Hvis ingen feil gjøres i forbindelse med åpningsstøtet, kan den aktive utøveren velge å spille en push out. Han/hun må gjøre motstanderen oppmerksom på sin intensjon innen støt, og kan da støte køballen hvor som helst på bordet, uten å måtte treffe lavest nummererte ball. Hvis ingen feil gjøres i forbindelse med en push out velger motstanderen hvem som skal gjennomføre neste støt. Hvis 10-ballen senkes i forbindelse med push out skal den replasseres på fotprikk, uten straff.

Safe:

 • Aktiv spiller kan når som helst melde «safe». Det vil si at han/hun ikke forsøker å senke en ball, men heller legge køballen vanskelig for motstanderen. Dersom en ball senkes ved meldt «safe» kan motstanderen velge å fortsette fra køballens posisjon eller gi støtet tilbake.

Feilaktig senkede baller:

 • Om aktiv utøver bommer meldt ball og hull, og enten gjør meldt ball i feil hull eller annen ball i hull, er utøveren sin inngang avsluttet og innkommende utøver har valget om å fortsette spillet slik ballene ligger, eller la støtet gå tilbake til motstander.

10-ballen:

 • Dersom 10-ballen går i hull som følge av en feil, en push out, ved brekk, uten å ha blitt meldt, i feil hull, hopper ut av bordet eller etter å ha blitt meldt, men før den er siste gjenværende ball, skal den replasseres på fotprikk. Ingen andre objektballer skal replasseres.

Trefeilsregelen:

 • Dersom en spiller gjør tre feilstøt på rad er dette tap av parti, dersom motstander gjør han/hun oppmerksom etter to feil. Om motstander ikke sier fra etter to feil faller trefeilsregelen bort.

Feilstøt:

 • Ved feilstøt gis motspiller ball i hånd og kan plassere køballen hvor som helst på bordet.
 • Med feilstøt menes at ett eller flere av følgende punkter inntreffer:
  • Køball senkes eller spilles av bordet.
  • Køball treffer en av motstanders baller først.
  • Ingen ball treffer vant etter at køball har truffet objektball.
  • Spiller som støter har ikke minst én fot i gulvet i støtøyeblikket.
  • Én eller flere baller støtes av bordet.
  • Spiller berører én eller flere baller med en kroppsdel eller køen utenom støtøyeblikket.
  • Køen treffer køballen mer enn én gang i ett støt.
  • Kontakten mellom køtupp og køball forlenges utover det som ansees som et normalt støt (skyvestøt).
  • Støt blir foretatt mens én eller flere baller er i bevegelse.
  • At køen legges på bordet for måling eller sikting uten at spiller har minst én hånd på køen.
  • Spiller som støter utenom sin tur.
  • Køball plasseres på eller foran hodelinjen ved åpningsstøt.

 

(Forenklet fra Norges Biljardforunds nettsider: http://www.biljardforbundet.no/info/index.html?wpas_regler_for_pool.htm)


Man – torsdag: 18 – 21

Klubben vil også være sporadisk åpen utover ordinære åpningstider, meld deg inn i Hamar Biljardklubb på Facebook for mer informasjon.Hamar Biljardklubb

Hamar Biljardklubb