Intensjon:

 • Spillerne spiller med hver sin ballgruppe (hel- og halvfargede baller), avgjort av hvem er den første til å senke meldt ball i en av ballgruppene.
 • Aktiv spiller må alltid treffe en ball i sin egen ballgruppe med køballen først og melde hvilken ball som skal senkes i hvilket hull, men kan bruke både egne og motstanders baller som mellomballer for å senke meldt ball. Aktiv spiller fortsetter å spille til han/hun ikke senker meldt ball i meldt hull. Ved åpent bord kan man treffe en hvilken som helst ball først, unntatt 8-ballen.
 • Spilleren som senker ball nummer 8 i meldt hull etter å ha senket alle ballene i sin ballgruppe har vunnet partiet.

 

Plassering av ballene:

 • De femten objektballene må legges opp så nær hverandre som mulig og i form av en trekant, med den fremste ballen på fotprikk, og 8-ballen som første ball direkte bak den fremste ballen. En ball fra hver gruppe av syv skal ligge i de to nederste hjørnene av trekanten. De andre ballene må plasseres i trekanten uten noen spesiell eller bevisst måte.

Åpningsstøt:

 • Køballen må plasseres bak hodelinjen, og hvis ikke noen ball går i hull, må minimum fire objektballer bli drevet til ett eller flere vant, ellers ansees åpningsstøtet ugyldig.
 • Dersom åpningsstøtet er ugyldig kan motspiller velge å enten akseptere situasjonen og fortsette spillet, gi støtet tilbake til feilende spiller, legge opp på nytt og brekke selv, eller legge opp på nytt og la feilende spiller brekke på nytt.
 • Ingen baller må meldes ved åpningsstøt, og spilleren som har åpningsstøtet får fortsette dersom støtet er gyldig og minst én ball senkes.

Safe:

 • Aktiv spiller kan melde “safe” og støtet går da over til motstander etter at aktiv utøver har avsluttet sitt støt. Baller som går i hull ved “safe” blir værende i hull.

8-ballen:

 • Når en spiller har senket alle ballene i sin ballgruppe, skal 8-ballen senkes i fritt valgt hull. Når en spiller har senket 8-ballen i meldt hull er partiet vunnet. Spiller kan melde nytt hull for senking av 8-ballen fra støt til støt.
 • Om 8-ballen senkes ved feilstøt, før spilleren har senket alle ballene i sin ballgruppe, senkes i et annet hull enn meldt eller hopper av bordet ansees partiet som tapt.
 • Om 8-ballen senkes ved åpningsstøt ansees dette ikke som feil, og aktiv spiller kan velge å replassere 8-ball på fotprikk eller legge opp på nytt og gjennomføre nytt åpningsstøt.

Feilstøt:

 • Ved feilstøt gis motspiller ball i hånd og kan plassere køballen hvor som helst på bordet, med unntak av første støt etter brekk, da må køballen plasseres bak hodelinjen. Om køballen plasseres på eller foran hodelinjen er dette å anse som feilstøt. Køball må da også passere hodelinjen før objektball kan treffes.
 • Med feilstøt menes at ett eller flere av følgende punkter inntreffer:
  • Køball senkes eller spilles av bordet.
  • Køball treffer en av motstanders baller først.
  • Ingen ball treffer vant etter at køball har truffet objektball.
  • Spiller som støter har ikke minst én fot i gulvet i støtøyeblikket.
  • Én eller flere baller støtes av bordet.
  • Spiller berører én eller flere baller med en kroppsdel eller køen utenom støtøyeblikket.
  • Køen treffer køballen mer enn én gang i ett støt.
  • Kontakten mellom køtupp og køball forlenges utover det som ansees som et normalt støt (skyvestøt).
  • Støt blir foretatt mens én eller flere baller er i bevegelse.
  • At køen legges på bordet for måling eller sikting uten at spiller har minst én hånd på køen.
  • Spiller som støter utenom sin tur.
  • Køball plasseres på eller foran hodelinjen ved åpningsstøt eller ved ball i hånd på første støt etter åpningsstøt.

 

(Forenklet fra Norges Biljardforunds nettsider: http://www.biljardforbundet.no/info/index.html?wpas_regler_for_pool.htm)


Man – torsdag: 18 – 21

Klubben vil også være sporadisk åpen utover ordinære åpningstider, meld deg inn i Hamar Biljardklubb på Facebook for mer informasjon.Hamar Biljardklubb

Hamar Biljardklubb